Doctoral students / Dept of Art

Doctoral students / Dept of Art

 1. Ajasse, Amarildo Valeriano, “Why and how are we here?”
 2. Arnkil, Harald, Väreistä ja värien havaitsemisesta
 3. Biagini, Gian Luigi, Capitalism as medium: Fields of expression, tunnels and quasi-readymades
 4. von Boehm, Mari,  Connecting Waters. Nordic Approaches to Arts-based Environmental Education (AEE) in the Art Teachers Training
 5. von Brandenburg Cecilia, Taide, työ ja hyvinvointi. Art, work and well-being
 6. Brink, Jaana,  Kaupunki In!  Muotoilukasvatus kaupunkitilassa ja kaupunkiorganisaatiossa.
 7. Bäckman, Freja,  Working together   How can artistic collectivity work in a sustainable, solidary, long-term form within in a project based (art) world
 8. Coyotzi Borja, Andrea, The infra-ordinary as an art practice.
 9. Dufva, Tomi,  Luova ohjelmointi taidekasvatuksen välineenä
 10. Erdman, Lisa, ”Art and Advertising as a vehicle for Political Dialogue”
 11. Erävaara, Taina, ”Valokuvallisia kohtaamisia – arjen kerrostumat suomalaisessa 2000-luvun nykyvalokuvataiteessa”
 12. Fast, Heidi, Sensibiliteetti ja laulun lumovoima
 13. Grönvall, John-Olof, Augmented Local Television and Visual Knowledge Building. Shared Space Learning Objects and Interactive Services
 14. Hannula, Saara,  Fields of Potential:  From affective environments and events to practices of living.
 15. Hamel, Tristan,  Aesthetic appreciation of nature in a technologically saturated environment.  An environmental art-based research.
 16. Harri, Henna, Negotiating the Dominion – Producing the curatorial in relation to institutional
 17. Heikkilä Elina, Nykytaiteen vastaanottamiseen vaikuttavia tekijöitä – katsoja taidenäyttelyssä. Contemporary art and the receiver
 18. Heino-Fihlman Marjo, Sirpaleisuus ja rajat. Maalausmaailmankuvan heijasteena. Splinters and borders. Painting as a reflection of the world
 19. Herrala, Satu, Festival as politics – enacting the unimaginable
 20. Huber, Sasha, Louis Agassiz´s racism through the lens of art.  A post-colonial history of remembrance and migration
 21. Huunan-Seppälä, Henriikka, “Karnevaalifilosofia, groteski ruumis ja visuaalisuus”
 22. Irigoyen Ramos, Jon,  Art as resistance
 23. Jalava Veera, Graffitit visuaalisessa kulttuurissa
 24. Jalonen, Vappu,  Friction
 25. Jensen, Anna,  Unheimlich ja lähiöt – Lähiöiden kammottava tuttuus
 26. Jula Jari Tapani, Sattuman merkitys taiteilijan työssä
 27. Kaikkonen Pekka, Ideaalikaupunkia etsimässä. Searching for the Ideal City
 28. Kaisto, Heta,  The Image of the Outside: The structure and processes of experience and understanding of trauma and in the documentary and non-documentary photography
 29. Kampars, Atis, Drawing history
 30. Karasch, Agnieszka,  Mutuality in visual art didactics
 31. Kauppila Toni, Arkkitehtuurista
 32. Kayacan, Sinem,  Fluidity of Corporeal Body and Corporeal Experiences
 33. Kiiler Eve, Archives and Memory of the Places in Contemporary Estonian, Latvian and Lithuanian Art
 34. Kiuru Satu, Kuinka voin kuvata sitä mitä en tiedä? Piilotajunnan ilmeneminen kuvataiteellisessä prosessissa. How to describe issues one does not know
 35. Klewitz, Ralph,  The value of a self-reflective studio report within an artistic practice
 36. Koivisto, Mikko,  Nothing Special: Challenging the Representations of Mental Disability in the Discourses of Finnish Art and Visual Culture Education
 37. Kokko, Jaana, Nykytaide maailmallisuuden ymmärtämisen muotoina – Avauksia taloudellisen ja sosiaalisen ymmärtämiseen
 38. Koskinen Anne Helena,  Taiteilijaidentiteetti ja sen ilmeneminen.Originaalisuus ja originaali
 39. Kuula, Vesa, Aesthetics in fansumerism. The Visual Experience Economy of Action Figure Toy Fandom
 40. Kwon, Ji Hyun,  The nature of North Korean public art
 41. Kyllönen-Kunnas, Päivi, Nykytaiteen restaurointi
 42. Laaksonen, Nina, Värihavainto kokemuksena. Moniaistisen väriajattelun didaktisia ja metodisia perusteluja postmodernissa kuvataidekasvatuksessa
 43. Lauterbach, Gloria, Being-Towards. Extending neo-materialistic concepts through artistic research.
 44. Luotoniemi, Taneli, The interlacing of the artistic and the mathematical in constructive knot ornamentation
 45. Meriläinen Minna, Näkökulmia portfoliotyöskentelyyn taiteen perusopetuksessa. Viewpoints on Portfoliowork in the Basic Education in the Arts
 46. Mousavi, Ali, Capital the vampire of spaces (towards a critical investigation in production of space)
 47. Muñoz, David,  Nomad Agency of Emergent Studies, Nomad Archive of Emergent Studies
 48. Muyanja, Michael,  From Home to School: Using Art Education in Visual Culture
 49. Mäki, Pinja, Images that Nobody Wants to See. Documentary Film as a Weapon for Animal Rights Activists
 50. Noronha, Marina, Museums Systems of Circulation: Towards a Sustainable Consumption and (De)Accession of Art(ifacts
 51. Nurminen Marja, Ajattelua vai tekniikkaa – Piirustuksen opetus Taideteollisessa korkeakoulussa ja Konstfackissa. Drawing education in TAIK and Konstfack.
 52. Oliveira da Silva, Filipe, Development of methodologies and survey of the general public understanding of the role of Bio art in the context of sustainability and climate change.
 53. Orava Jukka, Tietokoneavusteinen oppimateriaali ja sen toteuttaminen kuvaamataidon oppimistoiminnassa ja uusissa oppimisympäristöissä
 54. Orenius, Marika “Home base – Bodily Response and Spatial Experiences processed to Works of Art”
 55. Peltonen, Elina, “On the art of wearing clothing”
 56. Pevere, Margherita, Memory, Time, Erosion, a visual research on organic matter and biotechnology        
 57. Piascik Anna Wioletta, The wilderness inside us.
 58. Raasakka, Anne, Experiencing the museum as one’s own space. The impact of the mode of approach in the reception of the contemporary art
 59. Raevschi, Alexandru, Bioma through Art – Artistic analysis of anthropogenic transformation of ecosystems in Sub-Arctic and Arctic environments
 60. Rauvanlahti, Mari, ”Miten henki ilmenee sarjakuvataiteessa?”
 61. Sallinen Mikko, Ennalta määrätty muoto taidon ja luonteen kehittymisen välineenä perinteisten japanilaisten taiteiden opiskelussa. Prerequisite form in Japanese art education.
 62. Salmi, Kaisa, Sisällissodan traumahistorian reflektiota nykyhetkeen Fellmanin pelto-produktiossa
 63. da Silva ,  Gisele,  Where is the Magic?  Intersections between visual phenomena and the concept of “creative industry”.
 64. Snellman Mikko, Aggression ja pelon tunteenkäsittely ja hallinta kokemuksellisessa taideoppimisessa. Aggression and fear in experiential art education.
 65. Sunila Anne, Katseen tapahtuma katsomisessa. Tutkimus katseesta, katsomisesta ja niiden suhteesta näkemiseen ja erityistapauksena, kun maalauksessa katsotaan ja maalaus katsoo. The event of a look in the sight
 66. Sushchenko, Oleksandra,  Image modification: dialectics of the aesthetic and the political in contemporary art
 67. Truely, Ernest, New areas of visual culture
 68. Trygg Tarja, Solarigrafia. Analogisen ja digitaalisen valokuvauksen murroksessa. Solarigraphy. More
 69. Töyrylä Leena, Muotoilukasvatuksen opetussuunnitelma. Curriculum of design education.
 70. Wang Shuchen, Museum Communication and Marketing in the Mobile and Web Environment: from the (de-/re-) contextualized objects of the ‘Other’ to the cultural commons in the Digital Age
 71. Venäläinen, Anni “Taidenäyttelyn teoksellisuudesta – Kuratointi taiteellisen tutkimuksen muotona”
 72. Valja, Heikka,  Pelikokemus
 73. Vandeput, Bart HM, essence-­‐of-­‐being and becoming’ of Aronia
  melanocarpa.
 74. Vilkka Ville-Matti, Muotoilukasvatuksen toiminnalliset ja käsitteelliset perusteet. Functional and conceptual foundations of design education.
 75. Wilenius, Annu, “Semi-Detached Ger With A Garden: Experience of Self, Community and Environment through Urbanizing Mongolia”
 76. Ylirisku Henrika, Taiteeseen perustuva ympäristökasvatus suomalaisessa yläkoulussa ja lukiossa.  Art-based Environmental Education in Finnish Secondary and Upper Secondary Schools.
 • In case your name is not listed that indicates that you have not registered yourself to the program and are in risk to forfeit your right to continue in the program. If you have not not registered yourself, either as present or absent, you have to apply to the doctoral degree program anew by requesting the right to be present in the program. The right to continue in the program is no automatic procedure, instead an adequate research plan is needed.
 • Jos nimesi ei ole luettelossa, syynä voi olla, että et ole kirjoittautunut ohjelmaan läsnä- etkä poissaolevana; olet tässä tapauksessa vaarassa menettää opinto-oikeutesi, jonka lain mukaan voi menettää seurauksena toistuvista laiminlyönneistä ilmoittaumisessa. Jos haluat saada takaisin oikeutesi opiskella tohtoriohjelmassa, ano opinto-oikeuden palauttamista, liitä mukaan ajantasainen tutkimussuunnitelma ja ota yhteyttä laitoksen tutkimusvastaavaan. Opinto-oikeuden palauttaminen ei ole automaattinen toimenpide vaan liittyy tutkimussuunnitelman laatuun. 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s